Projektin jälkeen

PROJEKTIN JÄLKEEN


PROJEKTIN JÄLKEEN

Palvelumme kattavat kaikki varsinaisen projektin jälkeen hoidettavat osa-alueet

Toimit joko tilaajana tai urakoitsijana voimme auttaa kaikessa mikä varmistaa projektin loppuunsaattamisen

Tilaajalle tarjoamme taloudellisten loppuselvitysten hoidon, jälki- ja takuutöiden valvonnan ja suunnitelmapäivitysten valvonnan sekä huoltokirjamateriaalin tarkastuksen.

Urakoitsijalle tarjoamme luovutusmateriaalin tarkastuksen, jälki- ja takuutöiden sekä taloudellisen loppuselvityksen hoidon. Lisäksi voimme auttaa jälkilaskennassa, taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa ja muissa luovutuksen jälkeisissä ongelmissa